Välkommen till HD TREX- en läkemedelsstudie för personer med hypersexuell störning.

Bakgrund:

Vi på ANOVA arbetar för att hjälpa personer som upplever sig ha en besvärande eller farlig sexualitet. Det saknas kunskap om hur personer med hypersexualitet, ibland kallat sexmissbruk, kan få bra behandling att motstå påträngande sexuella tankar, impulser och beteenden. Med denna pilotstudie testas ett läkemedel, Naltrexon, för ändamålet. Naltrexon används idag vid behandling av alkoholberoende och har rapporterats som ett preparat som kan minska både drivkrafter och beteenden kopplat till hypersexuellt beteende. Preparatet är icke-narkotikaklassat. Biverkningar av medicinen kan vara illamående, huvudvärk, kräkningar och kraftlöshet. Allvarliga biverkningar är ovanliga.

Det övergripande syftet med studien är att förbättra behandlingsalternativen och livskvaliteten för berörda individer.

Nedan finns detaljerad information om studien, och om du önskar delta får du lämna ditt samtycke och därefter besvara frågor om din sexualitet och bakgrundsuppgifter. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande.

Klicka här för att ladda ner informationstexten.

Genom att trycka "Påbörja registrering" nedan godkänner du att du läst igenom informationen i länken ovan, ger ditt informerade samtycke att delta i studien och att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) samt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Hur loggar jag in?

Varje inloggning i behandlingsportalen sker genom dubbel autentisering för att informationen i behandlingsportalen ska vara säker. Detta innebär att du dels har ett lösenord och dels får en ny autentiseringskod skickat till det mobilnummer du har angivit varje gång du loggar in.

Sekretess

Liksom inom all vård dokumenteras och journalförs det du arbetar med i behandlingen. Ingen personlig information kommer att spridas utan skyddas av sekretess precis som i all kontakt med vårdgivare. Vi är dock skyldiga att bryta sekretessen om det framkommer information som skapar oro för ett specifikt barn och då informeras Socialtjänst om detta. Om du har ytterligare frågor kring sekretess och journalföring kontakta gärna studieansvariga.


Påbörja registrering